Σε ραγικές των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας απέδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βιοχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) Αντώνης Κοντολέων, το υψηλό κόστος στην Αγορά Εξισορρόπησης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός στην αγορά, γεγονός επιτρέπει την ανάπτυξη των στρατηγικών αυτών.

Μιλώντας στο Athens Energy Dialogs o κ. Κοντολέων, σημείωσε ότι αυτό γίνεται διότι η ΔΕΗ ρίχνει τις τιμές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και παρουσίασε δυο παραδείγματα:

Πρώτον: Εάν ο ιδιοκτήτης μιας μονάδας γνωρίζει ότι αυτή είναι απαραίτητη για το σύστημα σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να κερδίσει υψηλότερη τιμή στην Αγορά Εξισορρόπησης, τότε επιλέγει να παρακρατήσει την ισχύ της μονάδας του από την Αγορά Επόμενης Ημέρας υποβάλλοντας μια υψηλή τιμή προσς.

Δεύτερον: Εάν μια μονάδα γνωρίζει ότι υπάρχει συμφόρηση στο δίκτυο της Πελοποννήσου και ο ΑΔΜΗΕ θα δώσει καθοδική εντολή, τότε προσφέρει τιμή χαμηλότερη και από το οριακό κόστος της, για να ενταχθεί με πλήρη ισχύ την Αγορά Επόμενης Ημέρας και να επωφεληθεί από το γεγονός ότι ο ΑΔΜΗΕ θα την αποζημιώσει για να μην παράξει όλη την ισχύ της.

Σχέδιο χειραγώγησης των τιμών

Σύμφωνα με τον κ. Κοντολέοντα οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χειραγώγησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, που θα πλήξει καίρια την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών έντασης ενέργειας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και την προσπάθεια της ΔΕΗ να επιβάλει αυξήσεις έως και 40% στις βιομηχανίες ΥΤ, επικαλούμενη τη της νέας αγοράς. Και τούτο παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ με τη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών είναι ο μεγάλος κερδισμένος της εκτόξευσης των τιμών στην Αγορά Εξισορρόπησης.

Όπως είπε ο κ. Κοντολέων η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί ότι τα μέτρα που έλαβε η ΡΑΕ είναι σωστά αλλά δεν επαρκούν. Μάλιστα αποδίδει δισταγμό στην Αρχή να λάβει ουσιαστικά μέτρα, που θα αποτρέπουν τις προαναφερόμενες συμπεριφορές παρά το γεγονός ότι στο κείμενο της σχετικής απόφασης της ερωτηματικά για παραλείψεις στο σχεδιασμό της αγοράς, τις οποίες εκμεταλλεύονται οι παραγωγοί παρεμβαίνοντας έτσι στον αλγόριθμο επίλυσης της αγοράς.

Τέλος σημείωσε ότι η ΡΑΕ σαφώς εκφράζει τη θέση, πως η πρακτική δήλωσης σε περισσότερα του ενός βήματα του τεχνικού ελαχίστου των μονάδων εξετάζεται ως αχρηστική, και για το λόγο αυτό ζητά από τον ΑΔΜΗΕ να υπολογίσει την προκαλούμενη επίπτωση αναδρομικά, κάτι με το οποίο συμφωνεί η ΕΒΙΚΕΝ.

Τέλος ο κ. Κοντολέων επανέλαβε ότι να δοθεί αμέσως η δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά και του demand, ενώ έθεσε το ερώτημα για ποιο λόγο οι traders δεν να συμμετέχουν στην Ενδοημερήσια Αγορά και δεν μπορούν να συνάπτουν διμερή συμβόλαια με προμηθευτές ή και μεγάλους καταναλωτές.