Η εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξίνη να έλνει μηνύματα σε  80.000 φορολογούμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από την κρατική ενίσχυση για την αποζημίωση μείωσης , ενώ είχαν υποβάλει δηλώσεις COVID.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ αιτιολογεί του λόγους απόρριψης των ιδιοκτητών είχαν κάνει δηλώσεις από Μάρτιο έ και του 2020 και δεν αποζημιώθηκαν.

Από την ανάλυση των στοιχείων και έπειτα από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν προκύπτει ότι στις αιτήσεις της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται 45.783 στις οποίες φαίνεται ότι ο μισθωτής δεν ήταν πληττόμενος, 28.981 δηλώσεις όπου διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σε αναστολή εργασίας ο εργαζόμενος, ενώ σε άλλες 4.791 δηλώσεις είχε δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία ή επιχείρηση.

Ενδεικτικά, η ΑΑΔΕ σε από τα μηνύματα που στέλνει στους ιδιοκτήτες αναφέρει:

  • «Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι για τον μισθωτή σας με ΑΦΜ… δεν δικαιούστε την έκπτωση φόρου, διότι από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν προκύπτει ότι η σύμβαση εργασίας μισθωτή/συζύγου/μέλους συμφώνου συμβίωσης είναι σε αναστολή. …(αφορά διαμέρισμα)».
  • «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο 4684/2020, Κύρωση της από 30-3-2020 ΠΝΠ, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης, προκειμένου να ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, θα πρέπει να έχει ενεργό ΚΑΔ (ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) στις 20/3/2020. Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο μισθωτής σας με ΑΦΜ … έκανε έναρξη στις 16/10/2020 (αφορά επιχείρηση)».