Διαδικτυακή δήλωση με θέμα την της τεχνολογίας λάσσιων αιολικών στην Ελλάδα, διοργανώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021.

Η εκδήλωση ξενάει σ 10:00 και τελειώνει στις 15:30.

Περιλαμβάνει διακριτά μέρη.

ς ομιλητές περιλαμβάνονται κορυφαία στελέχη της ενεργειακής αγοράς, εκπρόσωποι διαχειριστών και ενεργειακών .