Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την ανάπτυξη της τεχνολογίας των θαλάσσιων αιολικών Ελλάδα, διοργανώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021.

Η εκδήλωση ξεκινάει στις 10:00 και τελειώνει στις 15:30.

Περιλαμβάνει διακριτά μέρη.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται κορυφαία στελέχη της ενεργειακής αγοράς, εκπρόσωποι διαχειριστών και ενεργειακών φορέων.