Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία συγκρότησης ενός οργάνου, που θα παρέχει βοήθεια σε χώρες των Βαλκανίων, προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο της ανθρακικής ουδετερότητας. Η νεοσυσταθείσα γραμματεία θα παράσχει υποστήριξη σε χώρες όπως Βοσνία-Ερζεγοβίνη,  Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Ουκρανία Στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιείται εκτεταμένη εξόρυξη λιγνίτη, καθώς σε αυτόν βασίζεται η ηλεκτροπαραγωγή.

Ο Ditte Juul Jørgensen, Γενικός Διευθυντής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε:

Η ΕΕ έχει θέσει στο επίκεντρο την ενεργειακή μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια αφετηρία σε αυτήν την προσπάθεια.

Ο πρώτος στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί μια ανοιχτή πλατφόρμα που θα επιτρέπει τον διάλογο σε πολλούς ενδιαφερόμενους σε ολόκληρη την περιοχή και θα παρέχει ένα χώρο για την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση. Από εκεί και πέρα ο στόχος είναι να οικοδομηθούν σχέσεις μεταξύ των εν λόγω κρατών και της ΕΕ προκειμένου να είναι εφικτή η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Μια άλλη φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί μια ακαδημία άνθρακα, προκειμένου να εξασφαλίσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε ζητήματα που σχετίζονται με τη μετάβαση. Σε επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές θα παρέχεται πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια με τη μορφή ειδικής υποστήριξης, προκειμένου να αναπτυχθούν  χάρτες μετάβασης για τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται σε αυτήν τη πρωτοβουλία με διεθνείς εταίρους, ιδίως με την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), τη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας, το Εθνικό Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων της Πολωνίας και το Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν. Οι εταίροι ξεκίνησαν την πρωτοβουλία στις 10-11 Δεκεμβρίου 2020.