Χρήματα στους λογαριασμούς τους θα σήμερα χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. οίγουν τα κρατικά ταμεία προκειμένου να πληρωθούν τα πρώτα ποσά για αποζημίωση ενοικίου. Πρόκειται για την εξόφληση των δικαιούχων για τα μειωμένα μισθώματα Νοεμβρίου, αλλά και την πρώτη εκταμίευση των αποζημιώσεων για τα ενοίκια Δεκεμβρίου.

Στις αρχές Μαρτίου θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τον μήνα Ιανουάριο

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά αποζημίωσης που καταβνται στους λογαριασμούς των δικαιούχων είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα ενώ τα ποσά μισθωμάτων που δεν εισπράττονται για όλη την περίοδο από τον Μάρτιο και μετά, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης.

Xωρίς ενοίκιο και τον Μάρτιο

Μηδενικό ενοίκιο θα καταβάλουν και τον Μάρτιο οι  που είναι κλειστές με κρατική εντολή και όσες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου. Σε μία προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσής τους, από τη λαίλαπα της πανδημίας, η κυβέρνηση θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις της εστίασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, γυμναστήρια, χιονοδρομικά κέντρα, ώς και τις  επιχειρήσεις του τουρισμού από την πληρωμή ενοικίου για ένα τρίμηνο.

Το νέο τοπίο διαμορφώνεται ακολούθως:

Επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή:
Δεν θα πληρώσουν καθόλου ενοίκιο. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εστίαση, τα γυμναστήρια, οι επιχειρήσεις του πολιτισμού, του αθλητισμού και άλλοι κλάδοι, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στις μεταφορές – κλάδοι οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από την υγειονομική κρίση.  Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο συμπεριλαμβάνεται και το λιανεμπόριο.

Πληττόμενες επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές:
Ισχύει η μείωση ενοικίου κατά 40% και τον Μάρτιο
Εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας: Οι εργαζόμενοι σε αναστολή δικαιούνταν μείωση κατά 40% του ενοικίου που πληρώνουν για την κύρια τους ή και για το τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από τη μόνιμη κατοικία του και τον Μάρτιο.

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών:
Οι ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές θα αποζημιωθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος.

Για παράδειγμα, για ενοίκιο 1.000 ο ενοικιαστής δεν θα πληρώσει τίποτα και ο ιδιοκτήτης θα εισπράξει από το κράτος το 80% του ενοικίου, ήτοι 800 ευρώ τα οποία θα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Εταιρείες που εκμισθώνουν ακίνητα:
Οι ιδιοκτήτες-νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε κλειστές επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος.