Αίσθηση προλεί μια που το γύρο διαδικτύου και είναι ενδεικτική των εργασιών που έχουν γίνει ην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων.

φωτογραφία του Ελληνικού Γυμνασίου, φαίνεται το κτίριο στο οποίο κατά τις εργασίες αφαιρέθηκε η επιγραφή «Ελληνικό Γυμνάσιο» από την πρόσοψή του και στη θέση της επιγραφής τοποθετηθεί ένα κατάλευκο υλικό. Πρόκειται για μια φωτογραφία που δημοσίευσε η ιστοσελίδα ΔΙΑΛΟΓΟΣ της .