Αίσθηση προκαλεί μια φωτογραφία που κάνει το γύρο του και είναι ενδεικτική των εργασιών που έχουν γίνει στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων.

Στη φωτογραφία του Ελληνικού Γυμνασίου, φαίνεται το κτίριο στο οποίο κατά τις εργασίες αφαιρέθηκε η επιγραφή «Ελληνικό Γυμνάσιο» από την πρόσοψή του και στη θέση της επιγραφής έχει τοποθετηθεί ένα κατάλευκο υλικό. Πρόκειται για μια φωτογραφία που δημοσίευσε η ιστοσελίδα ΔΙΑΛΟΓΟΣ της Κύπρου.